Ordinary Level Past Papers

Dancing Paper 1
විද්‍යාව 
පුරවැසි අධ්‍යාපනය
සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍රය II
ඉතිහාසය
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රය III
Tamil Full Paper
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය-2018
විද්‍යාව